Website đang hoạt động thử nghiệm
Danh mục dự án đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Địa điểm: Tỉnh Thái Nguyên
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại 02803.855.688
Fax: 02803.851.363
Website: http://thainguyendautu.vnTìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác