Website đang hoạt động thử nghiệm
Danh mục dự án đầu tư tỉnh Đồng Tháp
Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại 0277.3851101
Fax: 0277.3852955
Website: https://skhdt.dongthap.gov.vn/wps/portal/sokhdt

Stt

Tên dự án

Mục tiêu hoạt động

Qui mô,

công suất,

nội dung đầu tư

Địa điểm

Diện tích

Hiện trạng sử dụng đất

HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

1

Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Kiều.

Đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch.

xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười.

150ha

Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB.

2

Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tân Lập.

Đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Đầu tư kết cấu hạ tầng CCN theo quy hoạch.

xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.

50ha

Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB.

3

Đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2.

Đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Đầu tư kết cấu hạ tầng CCN theo quy hoạch.

xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

37ha

Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB.

4

Khu công nghiệp - thương mại Dinh Bà và Thường Phước thuộc khu kinh tế cửa khẩu.

Đầu tư khai thác các dự án sản xuất, thương mại dịch vụ cửa khẩu.

Đầu tư theo quy hoạch.

huyện Tân Hồng; huyện Hồng Ngự.

(20+8)ha

Đất Nhà nước quản lý.

5

Khu công nghiệp - thương mại  cầu Cao Lãnh

Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp-thương mại

Do nhà đầu tư đề xuất.

Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

160,7ha

Đất nông nghiệp chưa BT, GPMB.

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRONG KCN, CCN; LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

I

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TRONG KCN, CCN

1

Sản xuất, chế tạo máy cơ khí phục vụ cho ngành nông nghiệp.

Sản xuất, kinh doanh máy nông nghiệp.

Sản xuất máy gặt đập, máy làm đất, máybơm nước, máy sạ và phun thuốc.

KCN Sa Đéc.

2 – 3ha

Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng.

2

Nhà máy chế biến trái cây (xoài, nhãn, cây có múi), rau, củ, quả.

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm chế biến từ trái cây.

Do nhà đầu tư đề xuất

KNNCNC Tân Mỹ, H. Lấp Vò

CCN Mỹ Hiệp; CCN An Bình huyện Cao Lãnh.

2 – 3ha

Đất định hướng quy hoạch, Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng.

3

Nhà máy chế biến các sản phẩm sau gạo như: bánh gạo, dầu cám gạo, than trấu, ván rơm.

Sản xuất kinh doanh sản phẩm sau gạo.

Do nhà đầu tư đề xuất

CCN Tân Lập, Trường Xuân; CCN Mỹ Hiệp 2.

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng.

4

Nhà máy, xưởng may mặc, da giày, thủ công mỹ nghệ.

Sản xuất, gia công da, giày, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ.

Do nhà đầu tư đề xuất

KCN Sa Đéc; CCN Tân Lập; CCN Mỹ Hiệp 2.

Do nhà đầu tư đề xuất

Đất công nghiệp đã đầu tư hạ tầng.

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

1

Trung tâm Logistics và Chợ đầu mối trái cây

Bảo quản, phân phối, xuất khẩu rau sạch, trái cây tươi.

Đầu tư hạ tầng, kho bãi phục vụ sơ chế, bảo quản, phân phối, xuất khẩu rau sạch, trái cây tươi.

Xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

4ha

Đất sạch do Nhà nước quản lý.

2

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

 Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

 

 

 

 

2.1.

Ø  Tiểu khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao huyện Cao Lãnh.

Khu chuyên canh cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch.

Huyện Cao Lãnh.

26ha

Đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý.

2.2.

Ø  Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

Mô hình cánh đồng mở.

Xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

120 ha

Đất Nhà nước quản lý khoảng 3 ha.

SẢN XUẤT ĐIỆN MẶT TRỜI

1

Sản xuất điện mặt trời trên vùng nuôi trồng thủy sản, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông.

Sản xuất kinh doanh điện mặt trời

40MW

Xã Tân Công Sính (8,66ha);

 xã Hòa Bình (33,4ha).

42,06ha

Đất mặt nước do Nhà nước quản lý.

2

Sản xuất điện mặt trời tại  cồn Linh, Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh.

Sản xuất kinh doanh điện mặt trời

35MW

xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh.

35ha

Đất do Nhà nước quản lý

3

Các điểm bãi bồi ven sông Tiền, sông Hậu.

Sản xuất kinh doanh điện mặt trời

500MW

Các huyện, thị xã, thành phố có đất bãi bồi

500ha

Sở Công thương và các huyện đang khảo sát.

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác