Danh mục các dự án khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Hình thức đầu tư: Hình thức đầu tư
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

STT

Tên công trình/Dự án

Ký hiệu

quy hoạch

Địa điểm

Diện tích 

Mục tiêu đầu tư

Thông tin chức năng quy hoạch

Hiện trạng khu đất

Ghi chú

I

CÁC DỰ ÁN KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ

1

Đô thị giáo dục Quốc tế - Huế

Các lô đất có ký hiệu TH2~5 thuộc Khu E – Đô thị An Vân Dương

Khu E – Đô thị An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

Khoảng 42,6 ha

Hình thành đô thị giáo dục Quốc tế - Huế với đầy đủ các cấp bậc học từ Mầm non đến đào tạo sau Đại học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của người dân khắp cả nước và có thể mở rộng đối với du học sinh Lào, Bắc Thái Lan.

Đã phù hợp quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế: Các khu đất TH 2~5 có chức năng sử dụng đất là đất xây dựng trường học.

Đất trồng lúa (khoảng 38,4 ha) và mương nước nội đồng thuộc xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đã báo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được thông qua tại Kết luận số 237-KL/TU ngày 15/5/2019

2

Bệnh viện Quốc tế Huế

Khu đất có ký hiệu YT1 thuộc khu E Khu đô thị mới An Vân Dương

Khu E Khu đô thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khoảng 4,2 ha

- Xây dựng mới Bệnh viện Quốc tế Huế với quy mô từ 420 - 480 giường bệnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, phục vụ theo yêu cầu của người bệnh, giảm tải cho Bệnh viện Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay. Nâng công suất khám, chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao, đa dạng các loại hình dịch vụ y tế của người dân.

- Hình thành trung tâm chăm sóc sức khỏe với kỹ thuật tiên tiến, thiết bị y tế hiện đại với đội ngũ thầy thuốc trình độ cao, lành nghề và hệ thống phục vụ chất lượng cao. Đáp ứng điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Đã phù hợp quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế: Khu YT1 có chức năng sử dụng đất là đất y tế.

Hiện trạng khu đất chủ yếu là đất nông nghiệp

II

 DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1

Thành phố truyền thông thông minh tại Khu B – Đô thị mới An Vân Dương

Lô đất có ký hiệu CNTT, CX-MN, CX-CL thuộc Khu B – Đô thị mới An Vân Dương

Khu B – Đô

thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

Khoảng 39,6 ha

Xây dựng khu công nghệ thông tin và truyền thông tập trung để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển; Đào tạo và ươm

tạo; Tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động công nghệ thông tin chất lượng cao; Tạo hạ tầng cho nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Thúc đẩy phát triển ngành công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã phù hợp quy hoạch tại Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hiện trạng là đất trồng lúa và mương nước nội đồng thuộc xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác