Danh mục các dự án kêu gọi, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Hình thức: Theo Luật Đầu tư 2014)
Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI, NGHIÊNCỨU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

(Hình thức: Theo Luật Đầu tư 2014)

TT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích

Mục tiêu dự án

Mức đầu tư

Ghi chú

A

Dự án bất động sản, dịch vụ, thương mại và du lịch

 

1

Khu đô thị Đông Phú Long - Phân Khu I

Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

182 ha

Hình thành khu đô thị kết hợp khu thương mại, dịch vụ

0,5 triệu USD/ha

 

2

Khu đô thị Đông Phú Long - Phân Khu II

Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

218 ha

Hình thành khu đô thị kết hợp khu thương mại, dịch vụ.

0,5 triệu USD/ha

 

3

Khu đô thị Đông Phú Long - Phân Khu III

Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

122 ha

Hình thành khu đô thị kết hợp khu thương mại, dịch vụ

0,5 triệu USD/ha

 

4

Khu đô thị Đông Phú Long - Phân Khu IV

Thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc

207 ha

Hình thành khu đô thị kết hợp khu thương mại, dịch vụ.

0,5 triệu USD/ha

 

5

Khu đô thị Nam Thiện Nghiệp - Phân khu I

Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết

284 ha

Hình thành khu đô thị kết hợp khu thương mại, dịch vụ.

0,5 triệu USD/ha

 

6

Khu đô thị Nam Thiện Nghiệp - Phân khu II

Xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết

310 ha

Hình thành khu đô thị kết hợp khu thương mại, dịch vụ.

0,5 triệu USD/ha

 

7

Khu thương mại dịch vụ - dân cư LaGi

Hai bên đường số 4 (giai đoạn 2), thị xã LaGi

125 ha

Hình thành khu dân cư kết hợp khu thương mại, dịch vụ.

0,5 triệu USD/ha

 

8

Khu Du Lịch Hàm Thuận - Đa Mi

Xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc

350 ha

Đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

1 triệu USD/ha

 

9

Khu du lịch cao cấp Phú Quý

Huyện Phú Quý

50 ha

Đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

1 triệu USD/ha

 

10

Khu du lịch sinh thái Hòn Lan Resort

Xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam

5,4 ha

Đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

 1 triệu USD/ha

 

11

Khu du lịch và Biệt thự miền biển Thuận Quý

Xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam

14,4 ha

Đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp

 1 triệu USD/ha

 

12

Khu Du lịch sinh thái vườn và nghỉ dưỡng (Chân núi Tà Cú, Thuận Nam)

Phía bên trái tuyến đường QL 1A Tà Cú; thuộc địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam

135 ha

Đầu tư khu du lịch sinh thái vườn cao cấp

1 triệu USD/ha

 

B

Dự án hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, dự án năng lượng tái tạo

 

1

Khu công nghiệp Tân Thắng - Sơn Mỹ

Xã Tân Thắng, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

3.500 ha

Hình thành Khu công nghiệp - đô thị

0,5 triệu USD/ha

 

2

Khu công nghiệp Tân Đức

xã Tân Đức, huyện Hàm Tân

300

Hình thành Khu công nghiệp

0,2 triệu USD/ha

 

3

Dự án điện gió ngoài khơi Kê Gà

Hàm Thuận Nam

Tùy chọn

Hình thành nhà máy điện gió ngoài khơi

Tùy quy mô

 

4

Dự án điện gió ngoài khơi Bắc Bình

Bắc Bình

Tùy chọn

Hình thành nhà máy điện gió ngoài khơi

Tùy quy mô

 

5

Dự án điện gió ngoài khơi Tuy Phong

Tuy Phong

Tùy chọn

Hình thành nhà máy điện gió ngoài khơi

Tùy quy mô

 

6

Nhà máy chiếu xạ, gia nhiệt trái cây, thực phẩm, chế biến thanh long…

KCN Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam

Tùy chọn

Hình thành các nhà máy chế biến tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm I

Tùy quy mô

 

7

Các dự án công nghiệp, chế biến

KCN Hàm Kiệm II, huyện Hàm Thuận Nam

Tùy chọn

Hình thành các nhà máy chế biến tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II

Tùy quy mô

 

8

Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện gió, điện mặt trời, cơ khí…., nhà máy chế biến các sản phẩm xỉ titan

KCN Tuy Phong, huyện Tuy Phong

Tùy chọn

Hình thành các nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện, điện gió, điện mặt trời, cơ khí, nhà máy chế biến các sản phẩm từ xỉ titan…

Tùy quy mô

 

9

Nhà máy sản xuất các loại hợp chất Zircon (ZOC)

KCN Sông Bình, huyện Bắc Bình

5 ha; (9.000 tấn/năm)

Hình thành nhà máy sản xuất các loại hợp chất Zircon

Tương ứng với
quy mô công suất

 

10

Nhà máy chế biến sâu Rutin nhân tạo

KCN Sông Bình, huyện Bắc Bình

10 ha; (100.000 tấn/năm)

Hình thành nhà máy chế biến sâu Rutin nhân tạo

Tương ứng với
quy mô công suất

 

11

Nhà máy ferro titan

KCN Sông Bình, huyện Bắc Bình

10 ha; (30.000 tấn/năm)

Hình thành nhà máy chế biến ferro titan

Tương ứng với
quy mô công suất

 

12

Các dự án chế biến gỗ, dự án gia công may mặc, giầy da, lắp ráp linh kiện điện tử, điện lạnh, chế biến nông sản

Cụm công nghiệp Nam Hà

Tùy chọn

Hình thành các nhà máy chế biến gỗ, dự án gia công may mặc, giầy da, lắp ráp linh kiện điện tử, điện lạnh, chế biến nông sản

Tương ứng với
quy mô công suất

 

13

Các dự án chế biến gỗ, dự án gia công may mặc, giầy da, lắp ráp linh kiện điện tử, điện lạnh, chế biến nông sản

Cụm công nghiệp Đông Hà

Tùy chọn

Hình thành các nhà máy chế biến gỗ, dự án gia công may mặc, giầy da, lắp ráp linh kiện điện tử, điện lạnh, chế biến nông sản

Tương ứng với
quy mô công suất

 

C

Các dự án nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao

 

1

Các dự án đầu tư vào Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Huyện Bắc Bình

2.155 ha

 - Xây dựng một vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với hệ thống quản lý hiện đại, quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến đảm bảo an toàn vệ sinh và đạt các tiêu chuẩn đăng ký chất lượng trong nước và quốc tế;
 - Sản xuất, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm cây trồng có chất lượng, giá trị kinh tế cao phục vụ cho xuất khẩu;
 - Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh (theo Quyết định 2059/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh)

Tương ứng với
quy mô công suất

 

2

Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao

Xã MêPu, huyện Đức Linh

28 ha

Hình thành khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao

Tương ứng với
quy mô công suất

 

3

Dự án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất thanh long

Xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

52 ha

Hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất thanh long

Tương ứng với
quy mô công suất

 

4

Dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất thanh long an toàn

Các xã: Tân Lập, Tân Thuận, Thuận Quý, Hàm Minh, Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam

50 ha

Hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất thanh long

Tương ứng với
quy mô công suất

 

5

Dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Các xã: Tân Lập, Hàm Minh, Hàm Thạnh

500 ha

Hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất nông nghiệp

Tương ứng với
quy mô công suất

 

6

Dự án vùng sản xuất rau an toàn

Xã Hàm Kiệm và Hàm Cường

20 ha

Hình thành khu sản xuất rau an toàn phục vụ người dân

Tương ứng với
quy mô công suất

 

7

Các dự án chăn nuôi gắn với chế biến thực phẩm

Xã Hàm Kiệm 35 ha; xã Hàm Cường 69 ha; xã Tân Lập 80 ha; xã Thuận Quý 10,97 ha huyện Hàm Thuận Nam

195 ha

Hình thành các dự án chăn nuôi gắn với chế biến thực phẩm

Tương ứng với
quy mô công suất

 

8

Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công

Xã Chí Công, huyện Tuy Phong

154 ha

Xây dựng khu sản xuất giống thủy sản tập trung có kết cấu hạ tầng đồng bộ, thuận lợi, an toàn, thu hút nhà đầu tư sản xuất giống quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất giống tôm và hải sản có năng suất, chất lượng cao (theo Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 15/10/2014)

Tương ứng với
quy mô công suất

 

D

Các dự án dịch vụ Logistics

 

1

Các dự án dịch vụ Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Hàm Tân, Phan Thiết, Tuy Phong

Tùy chọn

Hình thành các dự án dịch vụ Logistics gắn kết với Cảng Quốc tế Vĩnh Tân

Tương ứng với
quy mô công suất

 


Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác