DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
Địa điểm: Hậu Giang
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Điện thoại
Fax:
Website:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu dự án

Quy mô đầu tư dự kiến
(ha)

Tổng mức
đầu tư
 (tỷ đồng)

Hình thức thu hồi đất

1

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A

Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

100.00

500.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

2

Khu tái định cư, dân cư Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A

Xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

Đầu tư xây dựng khu tái định cư và đầu tư kinh doanh khu dân cư

43.70

350.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

3

Khu đô thị mới thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khai thác các hoạt động thương mại dịch vụ theo quy hoạch chung đô thị được phê duyệt

102.00

816.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

4

Cánh đồng mẫu lớn xã Vị Thanh, huyện Vị Thuỷ (nhà đầu tư và người dân hợp tác)

Xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

Liên kết với người dân và HTX để sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng mô hình sản xuất tiên tiến, đồng bộ gắn với chuỗi giá trị làm tăng giá trị sản phẩm lúa gạo

216.00

216.00

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

5

Vùng nông nghiệp kỹ thuật cao xã Vị Đông, huyện Vị Thuỷ

Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

Xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, áp dụng khoa học, kỹ thuật canh tác hiện đại để tạo ra sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao

209.00

418.00

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

6

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp kho tàng bến - Tiểu thủ công nghiệp Vị Thanh (phần mở rộng)

Xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

56.08

280.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

7

Đầu tư khu thực nghiệm trình diễn

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho Khu thực nghiệm, trình diễn

31.97

271.75

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

8

Đầu tư sản xuất cây trồng cạn và vi sinh

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất cây trồng cạn và vi sinh

55.00

467.50

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

9

Khu kho bãi và chế biến

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Kho bãi chế biến và chế biến nông sản từ khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

20.00

170.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

10

Nhà máy chế biến nông sản

Cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ

Nhà máy chế biến sản phẩm từ lúa, cây ăn quả

10-30

85-255

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

11

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung thị xã Long Mỹ

Thị xã Long Mỹ

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

40.00

405.60

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

12

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung xã Tân Thành

Thị xã Ngã Bảy

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

50.00

507.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

13

Đầu tư kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Tân Phước Hưng

Huyện Phụng Hiệp

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp

50.00

507.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

14

Dự án Khu dân cư thương mại thị trấn Búng Tàu

Huyện Phụng Hiệp

Đầu tư kinh doanh dân cư thương mại

5.00

50.70

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

15

Dự án Khu dân cư thương mại Cái Sơn

Huyện Phụng Hiệp

Đầu tư kinh doanh dân cư thương mại

5.00

50.70

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

16

Dự án Khu dân cư thương mại Hòa Mỹ

Huyện Phụng Hiệp

Đầu tư kinh doanh dân cư thương mại

3.20

32.45

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

17

Khu du lịch sinh thái lung Ngọc Hoàng

Huyện Phụng Hiệp

Đầu tư kinh doanh phát triển du lịch sinh thái rừng

50.00

532.00

Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án

18

Dự án đầu tư hệ thống bảo quản và chế biến lúa, gạo chất lượng cao Hậu Giang

Huyện Vị Thủy

Phục vụ nhu cầu bảo quản, tạm trữ lúa gạo, gạo hàng năm; chế biến sơ chế nâng cao chất lượng; giá trị nông sản

30.00

304.20

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

19

Khu chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh (đường Ngô Hữu Hạnh)

Khu vực 3, phường I, thành phố Vị Thanh

Chỉnh trang xây dựng khu dân cư, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng

3.05

32.45

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

20

Khu đô thị mới Trung tâm hành chính thành phố (Phía sau trụ sở hành chính thành phố)

Khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

4.70

50.01

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

21

Khu đô thị mới đường Lê Hồng Phong - đường 19 tháng 8 (Khu Hồ Sen tại đường 19/8)

Khu vực 7, phường IV - Vị Tân

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

17.80

189.39

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

22

Khu thương mại dịch vụ kết hợp ở đường Võ Văn Kiệt

Khu vực 6, phường III và khu vực 1 phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng khu thương mại, dịch vụ kết hợp ở hai bên đường Võ Văn Kiệt

21.70

230.89

Do nhà đầu tư thỏa thuận

23

Khu đô thị mới khu vực 1, phường V (khu vực miếu Quan Đế tiếp giáp đường 1 tháng 5)

Khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

43.50

462.84

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

24

Khu đô thị mới, sinh thái vườn khu vực 5, phường V (tiếp giáp đường 1 Tháng 5)

Khu vực 5, phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu sinh thái và nhà ở.

67.20

715.01

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

25

Khu đô thị mới, sinh thái vườn khu vực 5, phường V và xã Vị Thủy (tiếp giáp đường 1 Tháng 5 và Quốc lộ 61C)

Khu vực 5, phường V, thành phố Vị Thanh và xã Vị Thủy

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khu sinh thái và nhà ở.

81.70

869.29

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

26

Khu đô thị mới khu vực 2, phường V (tiếp giáp Đại lộ Võ Nguyên Giáp)

Khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

40.00

425.60

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

27

Khu đô thị mới khu vực 4, phường V (tiếp giáp đường Võ Văn Kiệt và Trần Hưng Đạo: Khu hành chính các đơn vị sự nghiệp)

Khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

28.25

300.58

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

28

Khu đô thị mới xã Vị Trung, huyện Vị Thủy và phường V, thành phố Vị Thanh (tiếp giáp đường Quốc lộ 61C)

Xã Vị Trung, huyện Vị Thủy và phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

59.94

637.76

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

29

Khu đô thị mới 1 khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh

Khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

60.90

647.98

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

30

Khu đô thị mới 2 khu vực 4, phường Thuận An

Khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

36.10

384.10

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

31

Khu đô thị mới 1 khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

7.50

79.80

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

32

Khu đô thị mới 2 khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

10.20

108.53

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

33

Khu đô thị mới 3 khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

9.20

97.89

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

34

Khu bến xe thị xã Long Mỹ,  khu vực Bình An, phường Bình Thạnh

Khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Xây dựng bến xe, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng

9.60

102.14

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

35

Khu đô thị mới 4, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

27.00

287.28

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

36

Chỉnh trang đô thị phường Vĩnh Tường, khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Thường

Khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường,  thị xã Long Mỹ

Chỉnh trang xây dựng khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng

4.00

42.56

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

37

Khu đô thị mới khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường

Khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

10.20

108.53

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

38

Khu văn hóa Thể thao thị xã

Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ

Xây dựng khu văn hóa thể thao (nhằm đạt tiêu chí số 22)

6.80

13.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

39

Khu xử lý nước thải

Khu vực 5, phường
Thuận An, thị xã Long Mỹ

Xây dựng khu xử lý nước thải cho thị xã (nhằm đạt tiêu chí số 39)

7,6

80.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

40

Chỉnh trang khu dân cư thương mại khu vực 3, phường V, thành phố vị thanh

Khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh

Chỉnh trang xây dựng khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng

7.5

79.80

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

41

Khu dân cư - đô thị tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Phường V, thành phố
Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

27.90

296.86

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

42

Khu dân cư thương mại xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy

Xã Tân Thành, thị xã
Ngã Bảy

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

3.50

13.00

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

43

Khu dân cư Trung tâm hành chính mới thành phố Vị Thanh (đối diện Khu Trung tâm hành chính mới thành phố Vị Thanh )

Khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

9.60

102.14

Tự thỏa thuận chuyển nhượng

44

Chỉnh trang đường Ngô Hữu Hạnh - Nguyễn Công Trứ

Phường I, thành phố Vị Thanh

Chỉnh trang xây dựng khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng

9.30

98.95

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

45

Chỉnh trang đường Nguyễn Văn Trỗi Chợ Vị Thanh

Phường III, thành phố Vị Thanh

Chỉnh trang xây dựng khu dân cư, thương mại, dịch vụ hiện đại, đồng bộ về hạ tầng

2.76

29.37

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

46

Khu đô thị mới Trà Lồng (KDCA3)

Phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

7.27

13.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

47

Khu đô thị mới kết hợp Quảng trường (KDCA5)

Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

18.42

195.99

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

48

Tổ hợp dịch vụ thương mại Vị Trung

Xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Xây dựng mới đồng bộ về  thương mại, dịch vụ hiện đại

7.30

77.67

Tự thỏa thuận chuyển nhượng; Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

49

Khu Văn hóa, thể thao, vui chơi,
 giải trí Hậu Giang

Ấp Phú Thạnh, thị trấn
 Mái Dầm, huyện Châu Thành

Xây dựng khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

43.0

270.00

Nhà nước thu hồi đất (nhà đầu tư ứng tiền GPMB)

50

Khu Văn hóa đa chức năng ngoài công lập

Thị trấn Một Ngàn,
 huyện Châu Thành A

Xây dựng khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

3.21

34.15

Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác