CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ TỔNG HƠP ĐIỆN BIÊN
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 14254060000
Vốn nhà nước: 6732565000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 47.23 %
Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 673256 cổ phần
Giá khởi điểm: 55200 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Thỏa thuận
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 898 đường Võ Nguyễn Giáp, Tổ dân phố 6 - P.Tân Thanh, Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại 0230 382 6643
Fax: 0230 3826202
Website:
THÔNG BÁO
 BÁN THỎA THUẬN LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ                     TỔNG HỢP ĐIỆN BIÊN
 
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên như sau:

1.Vốn điều lệ: 14.254.060.000 đồng

   Vốn của SCIC: 6.732.560.000 đồng (chiếm 47,23 % vốn điều lệ)

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm; Vận tải hành khách đường bộ khác; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Buôn bán đồ uống; Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh; Đại lý du lịch; Điều hành tua du lịch.

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 673.256 cổ phần, giá khởi điểm: 55.200 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 673.256 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (673.256 cổ phần cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 28/06/2017 đến ngày 06/07/2017 với mức giá thỏa thuận 55.200 đồng/cổ phần, theo các điều kiện như sau:

Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí, từ ngày 16/8/2017 đến ngày 24/8/2017.

a) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản:

Người thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Số tài khoản: 9999 9999 9996 tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Hội sở chính

Nội dung: Họ tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD/ ngày và nơi cấp; Nộp tiền đặt cọc mua 673.256 cổ phần CTCP Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên.

b) Trường hợp chỉ có 01(một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn mức giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

c) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí sẽ thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.

d) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định tại mục a Điều này sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Dịch vụ Tổng hợp Điện Biên liên hệ, nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

- Địa chỉ: Tầng 2, Số 18 Lý, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84 4) 3934 3888

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác