CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG MÃ
Địa điểm: Thanh Hóa
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 33595333388
Vốn nhà nước: 254533
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 7.28 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 254533 cổ phần
Giá khởi điểm: 11700 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 469 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện
Điện thoại +84 237 3852589
Fax:
Website:
THÔNG BÁO
        BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG MÃ

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG MÃ
Trụ sở: Số 469 Lê Hoàn, Phường Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0373852589                           
2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mấy móc và thiết bị, đồ dung hữu hình khác, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất,hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, xây dựng và hoàn thiện công trình kĩ thuật, nhà các loại, lắp đặt hệ thống xây dựng.

3. Vốn điều lệ của công ty: 33.595.333.388 đồng

4. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sông Mã.

5. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

6. Cổ phần bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô:
- Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông;  
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần 1 lô: 254.533 cổ phần
- Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần    

7. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp chứng từ tiền đặt cọc:
- Thời gian: Bắt đầu 8h30 đến 15h30, từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 14/8/2017 đến ngày 18/8/2017
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) địa chỉ: Tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

8. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI): trước 9h00 ngày 12/9/2017.

9. Tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 9h30 ngày 12/9/2017
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tại tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

10. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 8h30 ngày 13/9/2017 đến trước 15h30 ngày 21/9/2017

11. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ 8h30 ngày 13/9/2017 đến trước 15h30 ngày 21/9/2017
 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên websitehttp://www.scic.vnhoặc www.psi.vn)

Tài liệu đính kèm: Tải tại đây!
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác