CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG
Địa điểm: Hải Phòng
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 5000000000000
Vốn nhà nước: 450000000000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 9 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 45000000 cổ phần
Giá khởi điểm: 11300 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Chào bán cạnh tranh
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Thôn Đoan - Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng
Điện thoại 02253775161
Fax: 02253775162
Website: www.ndhp.com.vn

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-ĐTKDV ngày 28/08/2017 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Ban tổ chức chào bán cạnh tranh thông báo như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Đoan - Xã Tam Hưng - Huyện Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

Đin thoi: 02253775161 - Fax: 02253775162

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện.
3. Vốn điều lệ công ty: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đổng).
4. Số lượng cổ phầnchào bán 45.000.000 cổ phần
5. Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
6. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội, Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Thủ Đô, số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
7. Cổ phần chào bán:

Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông              - Giá khởi điểm:11.300 đồng/cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng                                               - Bước giá: 100 đồng

- Tổng số lượng cổ phần: 45.000.000cổ phần              - Bước khối lượng:100cổ phần

- Số lượng cổ phần mỗi NĐT được đăng ký mua tối thiểu: 20.000 cổ phần

8. Cung cấp đơn đăng ký tham gia; Công bố thông tin; Nộp tiền đặt cọc

Thời gian: Bắt đầu 09h00 ngày 21/09/2017 đến 16h00 ngày 29/09/2017

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

9. Nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranhtrực tiếp tại:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt– Chi nhánh Hà Nội

Thời gian: 09h00 ngày 21/09/2017đến 09h00 ngày 02/10/2017.

10. Tổ chức chào bán cạnh tranh:

Thời gian: 09h30 ngày 02/10/2017

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội

(Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc chào bán cạnh tranh cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và website: www.vcsc.com.vnwww.scic.vn)

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế chào bán cạnh tranh
2. Công bố thông tin
3. BCTC năm 2016
4. BCTC 6 tháng năm 2017
5. Phụ lục quy chế đấu giá

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác