CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE KON TUM
Địa điểm: Kon Tum
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 32797400000
Vốn nhà nước: 31822900000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 97 %
Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 3182890 cổ phần
Giá khởi điểm: 10400 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Bán thỏa thuận cả lô cổ phần
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 281 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại (+8460) 3 8644434
Fax:
Website:

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CẢ LÔ CỔ PHẦN

CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE KONTUM

1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 281 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
3. Vốn điều lệ: 32.797.400.000 đồng
4. Số lượng cổ phần bán thỏa thuận: 3.182.290 cổ phần (Bán cả lô cổ phần)
5. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
7. Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần
8. Tổ chức tư vấn bán thỏa thuận: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
9. Điều kiện tham dự thỏa thuận: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán thỏa thuận cổ phần Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum.

10. Thời gian và địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: từ ngày 25/09/2017 đến 16h00 ngày 03/10/2017

(Sáng từ 8h00’ - 11h30; chiều từ 13h30’ – 17h00’ các ngày làm việc).

Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tầng 03, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ, Hà Nội

(Các nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc về tài khoản được nêu tại Quy chế thỏa thuận)

11. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự thỏa thuận:

-  Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 03/10/2017

-  Địa điểm: Tại Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tầng 03, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ, Hà Nội

12. Thời gian và địa điểm bán thỏa thuận:

-  Thời gian: Vào hồi 16h30 ngày 03/10/2017

-  Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương - Tầng 03, số 444 đường Hoàng Hoa Thám, Q.Tây Hồ, Hà Nội.

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên bán thỏa thuận cổ phần.

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc phiên bán thỏa thuận cổ phần.

15. Mọi thông tin chi tiết về Công ty cổ phần Bến xe Kon Tum và về đợt chào bán thỏa thuận này được đăng tải trên www.scic.vn , www.apec.com.vn

Tài liệu đính kèm: 

01. CV SCIC VE BAN THOA THUAN CP TAI CTCP BEN XE KON TUM.pdf

02. 170515_CBTT Ben xe Kon Tum.pdf

03. 170925_Thong bao chao ban thoa thuan.pdf

04. MAU BIEU BAN THOA THUAN.doc

05. BCTC Kiem toan 2015.PDF

06. BCTC kiem toan 2016.pdf

07. Dieu le.pdf

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác