Trình tự thành lập một công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Vệc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện qua những thủ tục chính sau:
(1) Quyết định chủ trương đầu tư (áp dụng đối với một số loại dự án như dự án sử dụng đất...).
(2) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
(3) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua công ty được thành lập và tùy thuộc vào tính chất, quy mô, địa điểm thực hiện dự án, nhà đầu tư sẽ phải thực hiện thêm một số thủ tục như
- Đề nghị cho thuê đất, giao đất
- Lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng
- Thiết kế phòng cháy chữa cháy
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật - Thiết kế bản vẽ thi công
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường
- Giấy phép xây dựng

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác