Website đang hoạt động thử nghiệm
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
Địa điểm: Tp. Hồ Chí Minh
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 53.59 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 343662587 cổ phần
Giá khởi điểm: 320000 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 10000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Chào bán cạnh tranh
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: 187 Nguyễn Chí Thanh, P.12, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại 028 3829 4083
Fax: 028 3829 6856
Website: www.sabeco.com.vn

 

 
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác