Website đang hoạt động thử nghiệm
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC GIANG
Địa điểm: BẮC GIANG
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 4000000000
Vốn nhà nước: 634750000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 16 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 1432 cổ phần
Giá khởi điểm: 116200 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 100000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại +84 24 3552799
Fax: +84 237 3940545
Website:

THÔNG BÁO

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC GIANG

 1. Tên doanh nghiệpCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN BẮC GIANG

      Trụ sở: Xã Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

      Điện thoại: 024.3552799 - Fax: 0237.3940545                

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn đầu tư. Khảo sát thiết kế các công trình đường dây và trạm biến áp đến 35 Kv. Thi công xây lắp các công trình cấp, thoát nước, công trình bưu chính viễn thông, công trình đường dây và trạm điện đến 220 Kv và từng phần của đường dây 500Kv, lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng công cộng, điện tự động hóa, tín hiệu, điều khiển, báo cháy, phòng chống cháy nổ.Xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, xây dựng cơ sở hạ tầng, san lấp mặt bằng, quản lý kinh doanh bán điện, nước, vận hành các trạm phát điện và quản lý vận hàng lưới điện phân phối có điện áp đến 35 Kv...
 2. Vốn điều lệ: 4.000.000.000
 3. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Xây lắp điện Bắc Giang.
 4. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
 5. Cổ phần bán ra công chúng thông qua đấu giá trọn lô:
 Loại cổ phần bán đấu giá: Cổ phần phổ thông;  

-                  Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

-                  Số lượng cổ phần 1 lô: 1.432 cổ phần

-                  Giá khởi điểm: 116.200 đồng/cổ phần     

 1. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp chứng từ tiền đặt cọc:

                -  Thời gian :

                Bắt đầu 8h30 đến 15h30, từ thứ 2 đến thứ 6, từ ngày 18/10/2017 đến ngày 14/11/2017

                -  Địa điểm :

                Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI),  Tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Nộp phiếu tham dự đấu giá tại:

                -  Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI): trước 14h00 ngày 16/11/2017.

 1. Tổ chức đấu giá:

      -  Thời gian: 14h30 ngày 16/11/2017

                -  Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) tại Tầng 2, số 18 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

 1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/11/2017 đến trước 15h30 ngày 28/11/2017.
 2. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho nhà đầu tư: Từ ngày 17/11/2017 đến trước 15h30 ngày 27/11/2017

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá và các tài liệu liên quan trên websitehttp://www.scic.vnhoặc www.psi.vn) 

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác