Website đang hoạt động thử nghiệm
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VĨNH LONG
Địa điểm: Vĩnh Long
Hình thức đầu tư: Mua bán sát nhập
Vốn điều lệ: 20877000000
Vốn nhà nước: 11077000000
Tỷ lệ vốn kêu gọi đầu tư: 53.06 %
Loại cổ phần chào bán: Phổ thông
Số lượng cổ phần đấu giá: 110770 cổ phần
Giá khởi điểm: 113600 VNĐ/cổ phần
Mệnh giá: 100000 VNĐ/cổ phần
Hình thức đấu giá: Công khai cả lô
Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Số 170/2 đường Phạm Hùng, Phường 9, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại (+84) (270) 3822 635
Fax: (+84) (270) 3825 291
Website:

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA SCIC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VĨNH LONG

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-ĐTKDV ngày 01/08/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức có cổ phần chào bán
Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long

Địa chỉ: 170/2 đường Phạm Hùng, Phường 9, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3822 635 - Fax: (0270) 3825 291

 1. Ngành nghề kinh doanh chínhBốc xếp hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng.
 2. Vốn điều lệ công ty: 20.877.000.000 đồng (Hai mươi tỷ tám trăm bảy mươi bảy triệu đồng)
 3. Vốn thực góp của SCIC: 11.077.000.000 đồng (Mười một tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu đồng)
 4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 110.770 cổ phần (chiếm tỷ lệ 53,06% vốn điều lệ)
 5. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM

 1. Tổ chức tư vấnCông ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
 2. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá

 Giá khởi điểm: 113.600 đồng/cổ phiếu - Mệnh giá: 100.000 đồng       

 - Bước giá: 100 đồng - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 110.770 cổ phần

 - Phương thức chào bán: Đấu giá công khai cả lô - Tỉ lệ đặt cọc: 10% giá khởi điểm

 1. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc tại: Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt
 • Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1,Tp.HCM và tại các Đại lý đấu giá khác theo quy định trong Quy chế bán đấu giá.
 1. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 15/08/2017 đến 16h00 ngày 01/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.
 2. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 08/09/2017 tại các Đại lý đấu giá
 3. Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 12/09/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
 4. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu 8h00 đến 16h00 các ngày từ 13/09/2017 đến 22/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 13/09/2017 đến 16h00 ngày 19/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.

Bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long được thực hiện trong trường hợp chỉ có 1 (một)
nhà đầu tư đăng ký.

 1. Thời gian thông báo cho 01 nhà đầu tư tham gia đấu giá theo hình thức thỏa thuận: Ngày 07/09/2017
 2. Thời gian nhận văn bản chấp thuận mua cổ phần thỏa thuận của nhà đầu tư: Từ ngày 08/09/2017 đến ngày 11/09/2017
 3. Thời gian thông qua kết quả nhà đầu tư đồng ý mua thỏa thuận: Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 12/09/2017
 4. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư: Từ ngày 13/09/2017 đến 16h ngày 22/09/2017
 5. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư: Từ ngày 13/09/2017 đến ngày 19/09/2017

Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Cảng Vĩnh Long được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

 1. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 13/09/2017 đến 16h00 ngày 18/09/2017 tại các Đại lý đấu giá.
 2. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 22/09/2017
 3. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 22/09/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
 4.   Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 22/09/2017
 6. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 25/09/2017 đến 16h00 ngày 29/09/2017.
 7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 25/09/2017 đến ngày 29/09/2017.

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.scic.vn; www.vdsc.com.vn; www.hsx.vn)

Tài liệu kèm theo : Tại đây

Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác