Website đang hoạt động thử nghiệm

Một số phương thức để có đất thực hiện dự án

Một số phương thức để có đất thực hiện dự án

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể thông qua các phương thức sau để có đất thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:
- nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
- nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập liên doanh.
- được Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
- được nhà nước cho thuê đất.
- nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hoà giải thành về tranh chấp đất đai được Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung.
- thuê lại đất và/ hoặc nhà xưởng có trên đất trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp.
- mua lại tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm của Nhà nước.

Văn bản pháp luật có liên quan
Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Tìm hiểu về các địa phương, vùng nguyên liệu và khu công nghiệp thông qua hệ thống bản đồ cập nhật và chính xác